2 nhà khoa học được trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2022 - Ảnh 1
Theo infographics