9 tháng năm 2022: Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản thu về gần 41 tỷ USD - Ảnh 1
Theo infographics