Vùng vải thiều tại xã Hồng Giang (Lục Ngạn) được cấp mã vùng trồng xuất khẩu sang Thái Lan.

Hai mã được cấp tại các xã Kiên Thành, Hồng Giang (Lục Ngạn) có tổng diện tích 20 ha.

12 hộ tham gia các mã vùng trồng này đều chăm sóc vải theo quy trình VietGAP. Hiện nay, đã có một doanh nghiệp khảo sát, dự kiến khoảng 10 ngày nữa sẽ bắt đầu thu mua xuất khẩu sang Thái Lan.

Được biết, đến nay toàn tỉnh có hơn 200 mã số vùng trồng xuất khẩu vải thiều sang châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Thái Lan với tổng diện tích hơn 16 nghìn ha.

PV
Theo Doanh nghiệp & Tiếp thị