Bắc Ninh: GRDP 9 tháng năm 2022 tăng 10,04% - Ảnh 1
Theo infographics