Cả nước có 32,1 triệu lao động bị ảnh hưởng tiêu cực bởi COVID-19 - Ảnh 1
Theo infographics.vn