Các tổ chức quốc tế dự báo về kinh tế Việt Nam năm 2021 - Ảnh 1
Theo infographics.vn