chính phủ ban hành nghị quyết về phòng, chống dịch covid-19 - Ảnh 1
Theo infographics.vn