Chứng khoán VIX ( HoSE: VIX ) thông báo đăng ký mua 15 triệu cổ phiếu Tập đoàn Gelex ( HoSE: GEX ). Trước đó, công ty không sở hữu cổ phiếu GEX. Nếu giao dịch thành công, doanh nghiệp sẽ sở hữu 1,76% vốn Gelex. Thời gian giao dịch từ 24/6 đến 22/7.

Chứng khoán VIX là tổ chức liên quan đến ông Nguyễn Văn Tuấn, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Gelex.

Ông Tuấn đang sở hữu 14,84% vốn VIX và là em ruột bà Nguyễn Thị Tuyết – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Chứng khoán VIX. Riêng bà Tuyết nắm giữ 202,2 triệu cổ phiếu VIX, tương ứng tỷ lệ 23,75% vốn.

Trước giao dịch, VIX và những người có liên quan nắm giữ 341,7 triệu cổ phiếu GEX, tương ứng 40,13% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Gelex. Nếu mua thành công, lượng cổ phiếu sở hữu của cả nhóm tăng lên 41,89% tổng số cổ phiếu đang lưu hành, không thuộc trường hợp phải chào mua công khai.

Trước đó, bà Nguyễn Bích Hà, con gái ông Nguyễn Hoa Cương, Chủ tịch HĐQT tập đoàn đăng ký mua 850.000 cổ phiếu GEX, tăng sở hữu lên 0,124% vốn. Thời gian giao dịch từ 23/6 đến 22/7.

Chốt phiên ngày 22/6, cổ phiếu GEX có giá 18.400 đồng/cp, giảm 63% tính từ đầu năm.

Người Đồng Hành
Theo Cafef.vn