Trong tháng 9 và  tháng 10 vừa qua tại Hà Lan Công ty cố phần công nghệ James Boat đã ký hợp tác với công ty thiết kế du thuyền Mulder Design và Nhà máy đóng du thuyền Stapert để chuyển giao công nghệ chế tạo du thuyền siêu sang tại Việt Nam theo tiêu chuẩn cao nhất của Hà Lan , cho thị trường Việt Nam và xuất khẩu 

Một số hình ảnh ký hợp đồng với các đối tác Hà Lan :

+) Ông Nguyễn Kim Sơn - CTHĐQT Công ty CP Công Nghệ James Boat ký  hợp đồng với Công ty thiết kế Mulder Design

+) Ông Nguyễn Kim Sơn - CTHĐQT Công ty CP Công Nghệ James Boat ký  hợp đồng với Công ty đóng tàu Stapert

 +) Một số hình ảnh du thuyền hợp kim nhôm do công ty Stapert chế tạo: