Ảnh minh họa: Giáo dục&Thời đại  

*Các trường đại học cho sinh viên nghỉ thêm:

Trường ĐH Luật Hà Nội: Sinh viên, học viên tất cả các bậc, hệ đào tạo của trường tại cơ sở chính, phân hiệu Đắk Lắk, và tại các đơn vị liên kết đào tạo được tiếp tục nghỉ từ ngày 8 đến hết ngày 16/2.

ĐH Lâm nghiệp: Sinh viên, học sinh các bậc, hệ đào tạo của trường được nghỉ học thêm 1 tuần phòng dịch do virus corona gây ra.

ĐH Sư phạm Hà Nội 2: Sinh viên nghỉ đến hết ngày 16/2.

ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội: Nghỉ đến 16/2.

ĐH Kinh tế TP HCM: Trong thông báo đề ngày 6/2 của trường viết, giảng viên và học viên, sinh viên tất cả các khóa, hệ, trình độ đào tạo được nghỉ đến hết ngày 16/2/2020. Ngày 17/2 tập trung học tập lại bình thường.

ĐH Kinh tế - luật (ĐH Quốc gia TP.HCM): Nghỉ tới 16/2.

ĐH Luật TP.HCM: Nghỉ học từ ngày 10 đến hết ngày 16/2.

ĐH Hùng Vương TP.HCM: Nghỉ học đến hết ngày 16/2.

ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM: Sinh viên được tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 16/2.

ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM: Nghỉ cho tới ngày 17/2 trở lại học bình thường.

ĐH Giao thông vận tải TPHCM: Nghỉ đến hết 16/2.

ĐH Ngân hàng TP.HCM: Nghỉ đến hết 16/2.

Thông báo của Trường ĐH Kinh tế TP HCM. Ảnh: Người lao động  

 Công nghiệp TP.HCM: Sinh viên nghỉ đến 16/2.

ĐH Đà Lạt (Lâm Đồng): Sinh viên, nghiên cứu sinh tiếp tục nghỉ học tuần 28 (từ ngày 10/2 - 16/2). Từ ngày 17/2, việc giảng dạy và học tập trở lại bình thường theo lịch đã xếp, trừ khi có thông báo mới.

ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa): Học viên và sinh viên nghỉ từ 10/2 đến 16/2.

*Các trường cao đẳng cho sinh viên nghỉ thêm đến hết ngày 16/2

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng; 

Trường CĐ Giao thông vận tải đường thủy II;

Cao đẳng du lịch Cần Thơ;

Cao đẳng Quốc tế TP.HCM

Theo Nhịp Sống Việt