DỰ BÁO TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA VIỆT NAM PHỤC HỒI MẠNH TRONG NĂM 2022 - Ảnh 1
Theo infographic