ecb nâng dự báo tăng trưởng của eurozone - Ảnh 1
Theo infographics