GDP 9 tháng năm 2022 tăng 8,83% - Ảnh 1
Theo infographics