Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVI năm 2021: Các tác phẩm phản ánh kịp thời, đậm nét các sự kiện chính trị của đất nước - Ảnh 1
Theo infographics