8 trường hợp được bảo hiểm y tế chi trả 100% mức hưởng

Khám chữa bệnh bằng BHYT: 8 trường hợp được chi trả 100% và 12 trường hợp không được hưởng dù khám đúng tuyến - Ảnh 1
Theo PV - DESIGN: HOÀNG SƠN
Tổ Quốc