Mục tiêu đề ra cho năm 2022 là 92% dân số tham gia bảo hiểm y tế, 37,7% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có văn bản phát động phong trào thi đua trong công tác thu và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2022. Theo đó, ngành tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch công tác thu, phát triển người tham gia bảo hiểm năm 2022.

Tính đến hết tháng 11/2021, cả nước có trên 15,9 triệu người tham gia BHXH (đạt 31,96% lực lượng lao động), trong đó số tham gia BHXH bắt buộc là hơn 14,6 triệu người, tham gia BHXH tự nguyện hơn 1,2 triệu người.

Mục tiêu đến hết ngày 31/12, BHXH phấn đấu đạt 37,7% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, 31% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN và 92,6% dân số tham gia BHYT trở lên. Phấn đấu vượt chỉ tiêu về số thu bảo hiểm và vượt kế hoạch được giao và hạn chế tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm.

Đẩy mạnh công tác truyền thông vận động triển khai BHXH toàn dân và truyền thông cao điểm phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2022. Linh hoạt, sáng tạo trong việc tổ chức các hội nghị khách hàng nhằm phát triển và duy trì bền vững người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Thăm dò, tiếp thu ý kiến, tư vấn giải đáp chính sách liên quan tới Luật BHXH, BHYT để hỗ trợ, động viên, khuyến khích người dân có tiềm năng tham gia BHXH, BHYT.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành BHXH, BHTN, BHYT, trong đó tập trung thanh tra, kiểm tra các đơn vị chậm đóng và hành vi trục lợi BHXH, BHTN, BHYT để phù hợp với tình hình thực tiễn của Ngành, đơn vị, địa phương… Tích cực đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đề ra từng quý và cả năm 2022.

Xuân Hinh
Theo Dân trí