Người dân được đốt pháo hoa không gây tiếng nổ từ 11/1/2021 - Ảnh 1
Theo infographics.vn