những loại xe được ưu tiên hoạt động trên các "luồng xanh" vận tải - Ảnh 1
Theo infographics.vn