Những nội dung chính của kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV  - Ảnh 1
Theo infographics