ông Jerome Powell được đề cử làm chủ tịch FED nhiệm kỳ thứ hai - Ảnh 1
Theo infographics