PAPI 2020: Chỉ số nội dung thủ tục hành chính công đạt điểm cao nhất - Ảnh 1
Theo infographics.vn