Quảng Ninh phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030 - Ảnh 1
Theo infographics