Quý I năm 2021: Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng gần 20% - Ảnh 1
Theo infographics.vn