CTCP Ô tô Trường Hải (Thaco, THA) vừa thông qua kế hoạch chi trả cổ tức 2019 bằng tiền mặt cũng như phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ. Chi tiết, Công ty dự kiến thực hiện chỉ trả cổ tức 2019 bằng tiền mặt, tỷ lệ 9,5%. Tổng mức dự kiến chi 1.610 tỷ đồng, ngày thanh toán 5/8/2020.

Song song, Thaco cũng sẽ phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ thực hiện 80% (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 80 cổ phiếu mới). Theo đó, vốn cổ phần Thaco dự tăng từ 16.950 tỷ lên 30.510 tỷ đồng.

Năm 2020, nhằm thực hiện chiến lược phát triển Thaco thành tập đoàn công nghiệp đa ngành với ngành nghề chủ lực là ô tô và cơ khí, hai ngành chính là nông lâm nghiệp, đầu tư - xây dựng và các ngành kinh doanh bổ trợ là logistic, thương mại; Thaco dự tách công ty để thành lập pháp nhân mới là CTCP Tập đoàn Trường Hải (Thaco Group) để tái cấu trúc và kiểm soát theo mô hình tập đoàn.

Sau khi thành lập, Thaco sẽ phát hành thêm một lượng cổ phần mới để tăng vốn điều lệ tương ứng với vốn điều lệ Thaco để hoán đổi cổ phiếu cho các cổ đông Thaco nhằm sở hữu Thaco.

Chi tiết, Thaco hiện tại sẽ được tách thành lập Thaco Group số vốn dự kiến 19.324 tỷ đồng được xác định bằng số vốn Thaco tách sang để thành lập Thaco Group). Cơ cấu cổ đông gồm các cổ đông của Thaco (không bao gồm cổ đông ESOP 2018) theo danh sách cổ đông được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Thaco xác định.

Cách thức tách, Thaco sẽ tách một phần hoặc toàn bộ của cổ đông Thaco, cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần được chuyển nhượng. Với lao động, Thaco vẫn giữ nguyên người lao động như hiện tại (trong quá trình thực hiện có thể điều chuyển để đáp ứng yêu cầu công việc), còn Thaco Group sẽ tuyển dụng nhân sự mới và/hoặc nhận loa động được điều chuyển từ các đơn vị cùng Tập đoàn.

Thời gian thực hiện trong năm 2020. Sau khi tách, vốn điều lệ Thaco sẽ được xác định bằng vốn điều lệ tại thời điểm tách trừ đi giá trị tách để thành lập Thaco Group, dự kiến ở mức 11.186 tỷ đồng.

Tri Túc
Theo Trí thức trẻ