Thị trường chứng khoán tháng 7 qua những con số - Ảnh 1
Theo Bình An (Thiết kế: Phan An)
Người Đồng Hành