Thứ 3, 20/10/2020, Cập nhật lúc 05:14 GMT+7 | Hotline: 0996.899.899

Giá vàng hôm nay

Giá vàng trong nước
Mua
Bán
AVPL / DOJI HN lẻ(nghìn/lượng)
55,800
56,200
AVPL / DOJI HN buôn(nghìn/lượng)
55,810
56,200
AVPL / DOJI HCM lẻ(nghìn/lượng)
55,850
56,200
AVPL / DOJI HCM buôn(nghìn/lượng)
55,850
56,200
AVPL / DOJI ĐN lẻ(nghìn/lượng)
55,700
56,300
AVPL / DOJI ĐN buôn(nghìn/lượng)
55,700
56,300
Nguyên liêu 9999 - HN(99.9)
53,250
53,700
Nguyên liêu 999 - HN(99)
53,150
53,600
AVPL / DOJI CT lẻ(nghìn/chỉ)
55,800
56,200
AVPL / DOJI CT buôn(nghìn/chỉ)
55,810
56,200

Nguồn: DOJI