Thứ 5, 16/07/2020, Cập nhật lúc 23:00 GMT+7 | Hotline: 0996.899.899

Giá vàng hôm nay

Giá vàng trong nước
Mua
Bán
AVPL / DOJI HN lẻ(nghìn/lượng)
50,350
50,550
AVPL / DOJI HN buôn(nghìn/lượng)
50,350
50,550
AVPL / DOJI HCM lẻ(nghìn/lượng)
50,350
50,600
AVPL / DOJI HCM buôn(nghìn/lượng)
50,360
50,590
AVPL / DOJI ĐN lẻ(nghìn/lượng)
50,320
50,670
AVPL / DOJI ĐN buôn(nghìn/lượng)
50,320
50,670
Nguyên liêu 9999 - HN(99.9)
49,950
50,200
Nguyên liêu 999 - HN(99)
49,900
50,150
AVPL / DOJI CT lẻ(nghìn/chỉ)
50,350
50,550
AVPL / DOJI CT buôn(nghìn/chỉ)
50,350
50,550

Nguồn: DOJI