Thứ 7, 16/10/2021, Cập nhật lúc 09:01 GMT+7 | Hotline: 0996.899.899

Giá vàng hôm nay

Giá vàng trong nước
Mua
Bán
AVPL / DOJI HN lẻ(nghìn/lượng)
56,900
57,650
AVPL / DOJI HN buôn(nghìn/lượng)
56,900
57,650
AVPL / DOJI HCM lẻ(nghìn/lượng)
57,000
57,600
AVPL / DOJI HCM buôn(nghìn/lượng)
57,000
57,600
AVPL / DOJI ĐN lẻ(nghìn/lượng)
56,850
57,700
AVPL / DOJI ĐN buôn(nghìn/lượng)
56,850
57,700
Nguyên liêu 9999 - HN(99.9)
50,450
50,750
Nguyên liêu 999 - HN(99)
50,400
50,700
AVPL / DOJI CT lẻ(nghìn/chỉ)
57,000
57,700
AVPL / DOJI CT buôn(nghìn/chỉ)
57,000
57,700

Nguồn: DOJI