Thứ 2, 18/01/2021, Cập nhật lúc 01:10 GMT+7 | Hotline: 0996.899.899

Giá vàng hôm nay

Giá vàng trong nước
Mua
Bán
AVPL / DOJI HN lẻ(nghìn/lượng)
55,750
56,300
AVPL / DOJI HN buôn(nghìn/lượng)
55,750
56,300
AVPL / DOJI HCM lẻ(nghìn/lượng)
55,800
56,350
AVPL / DOJI HCM buôn(nghìn/lượng)
55,800
56,350
AVPL / DOJI ĐN lẻ(nghìn/lượng)
55,750
56,350
AVPL / DOJI ĐN buôn(nghìn/lượng)
55,800
56,300
Nguyên liêu 9999 - HN(99.9)
54,450
54,700
Nguyên liêu 999 - HN(99)
54,350
54,600
AVPL / DOJI CT lẻ(nghìn/chỉ)
55,800
56,350
AVPL / DOJI CT buôn(nghìn/chỉ)
55,800
56,350

Nguồn: DOJI