Bán hàng đa cấp là một hình thức bán hàng trực tiếp tới người tiêu dùng thông qua mạng lưới các nhà phân phối gồm nhiều tầng, nhiều nhánh. Các nhà phân phối này được trả hoa hồng/thu nhập từ kết quả bán hàng của bản thân họ và kết quả bán hàng của những người do họ bảo trợ.

Một doanh nghiệp bán hàng đa cấp chân chính, thực hiện đúng chức năng bán hàng, cần phải đáp ứng các tiêu chí cơ bản sau: Có sản phẩm tốt, Đào tạo nhà phân phối tốt, Chủ yếu tập trung bán hàng, không tập trung tuyển dụng.

Sau đây là infographic bảng xếp hạng các công ty đa cấp hàng đầu tính theo doanh thu trên thế giới với số lượng lớn các nhà phân phối hoạt động và hơn thế nữa ... nếu bạn có hứng thú với kinh doanh đa cấp, hãy chọn cho mình một công ty đáng tin cậy để đầu quân vì không phải tất cả các công ty đa cấp đều được tạo ra như nhau.

Top 25 công ty đa cấp hàng đầu thế giới - Ảnh 1

Nguồn: visualistan.com

Theo tinhte.vn