Tỷ lệ dân số thường xuyên đi máy bay tại một số nước - Ảnh 1
Theo infographics.vn