Cách đây vài ngày, Chính phủ ban hành Nghị định 121 sửa đổi, bổ sung Nghị định 91 và bổ sung ngân hàng thương mại có vốn nhà nước trên 50% vào diện các doanh nghiệp được Nhà nước tiếp tục đầu tư vốn để duy trì tỷ lệ cổ phần, vốn góp. Đây là cơ sở pháp lý để các nhà băng có vốn nhà nước được giữ lại lợi nhuận hoặc trả cổ tức bằng cổ phiếu, thay vì phải trả cổ tức bằng tiền mặt nộp ngân sách như nhiều năm qua.

Ngay sau đó, Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) lấy ý kiến cổ đông về phương án tăng vốn điều lệ thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận giữ lại của các năm 2017, 2018 và 2019. Ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông là 5/11 và đến hết 23/11, ngân hàng sẽ ngưng tiếp nhận ý kiến.

Không tăng được vốn điều lệ khiến tăng trưởng tín dụng của VietinBank bị hạn chế do "vướng" quy định về tỷ lệ an toàn vốn. Đây cũng là mối quan tâm của cổ đông ngân hàng trong suốt thời gian qua. Vì thế, quy định mới đã mở đường cho VietinBank có phương án để tăng vốn điều lệ nhằm cải thiện tỷ lệ an toàn vốn và có dư địa tăng trưởng tín dụng trong thời gian tới.

Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đang nắm 64,46%, tương đương với 2,4 tỷ cổ phần của VietinBank. Ba cổ đông nước ngoài MUFG Bank, IFC Capitalization Fund và International Finance Corporation nắm lần lượt 19,7%, 3,35% và 1,64% vốn cổ phần. Công đoàn VietinBank nắm 1,15%, còn lại gần 9,7% là các cổ đông khác sở hữu.

Quỳnh Trang
Theo vnexpress.net